Уважаеми директори и училищни екипи,


програмата за иновативни училища вече пета година е отворена за кандидатстване с нови проекти.

Ние от Център за творческо обучение винаги сме се вълнували от образователните иновации и добре знаем, че те няма как да се осъществят без смели училищни екипи и амбициозни и добре планирани проекти.


Подготвили сме за вас ресурси и насоки, които да подкрепят вашата идея за образователна иновация. Определили сме условно шест перспективни направления (описани по-долу).


Всички ресурси са за свободно ползване, с некомерсиална цел. Любезно молим да цитирате източника.


Ако планирате стартиране на модела 1:1 или имате финансиран проект по национална програма “Изграждане на училищна STEM среда” - то силно ви насърчаваме да подадете и проект за иновативно училище. Планирането от началото на годината ще даде по-голяма увереност и насока за подготовка.

Изберете чрез какво да иновирате:

Не пропускайте да гледате уебинара "Идеи за образователни иновации" с Александър Ангелов, управител на Център за творческо обучение и професор Галин Цоков от ПУ "Паисий Хилендарски", член на комисията за иновативни училища.

Програмата "Иновативни училища"

на Министерство на образованието вече е отворена - повече информация на сайта https://ischools.bg

За Център за творческо обучение

Екипът на Център за творческо обучение създаде това пространство, за да сподели опита и идеите си за иновации в сферата на образованието.

Работата на организацията ни е отвела в хиляди училища из България и в други страни. Много от постиженията на Центъра са продукт на дълготрайни международни проекти и дейности за подобряване на квалификацията на учителите.

Център за творческо обучение е официален партньор на Google за образованието в България, LEGO® Education, Skills for Innovation на Intel® и официален координатор на Space Camp Turkey за страната.