Виртуална и добавена реалност

С помощта на добавената (Augmented reality) и виртуална (Virtual reаlity) реалност учителите и учениците не са ограничени единствено в пространството, което предлага класната стая. VR позволява да изследвате света виртуално, докато AR вдъхва живот на абстрактното – дава достъп до колекция от 360-градусови сцени от реалния живот, най-различни 3D обекти и артефакти, води до сигурни сайтове с допълнителна информация. Всичко това се постига чрез приложението Google Expeditions (Google експедиции), което е безплатно за образованието и е достъпно през G Suite профил.

Как AR/VR технологиите се превръщат в иновации?

 • Ролята на учителя е да подпомага учениците да създават съдържание чрез технологиите;

 • Учениците се превръщат в активни участници и изследователи;

 • Дават достъп до хиляди експедиции и ресурси, които да онагледят учебния материал завладяващо и въвличащо;

 • Предпоставка са за проектно базирано обучение.

До момента в България AR/VR в своите часове прилагат:

 • 21 училища;

 • над 40 учители.

Всички училища използват облачната платформа G Suite за образованието, която дава достъп до Google експедиции напълно безплатно.

Какво е нужно, за да въведете обучение чрез виртуална и добавена реалност в клас:

 1. Мотивирани учители, които са готови смело да прилагат иновативни практики;

 2. Активиран Google G Suite за образованието на домейна на училището;

 3. Chromebook устройства или такива с технология AR Core (смартфон, таблет);

 4. Подходящо пространство за провеждане на дейности с учениците;

 5. Готовност за споделяне на знания и ресурси.

Научете повече за прилагането на AR/VR в учебна среда

Виртуална реалност(VR)

От връх Еверест до Лувъра, можете да избирате от над 1150 експедиции чрез приложението Google expeditions.

Какво е необходимо, за да постигнете такова преживяване:

 • Приложението Google expeditions*

 • Мобилно устройство или ChromeOS

ДОБАВЕНА реалност(AR)

Представете си вихрещо се торнадо в класната стая или кошер с пчели. Google експедиции предлага да изследвате над 150 експедиции за добавена реалност.

Какво е необходимо, за да постигнете такова преживяване:

 • Приложението Google expeditions*

 • Мобилно устройство, което поддържа технология за AR и VR (чрез ARCore или ARKit за iOS) или Chrome OS

* Приложението Google Expeditions and Tour Creator се изключват на 30 юни 2021 г , научете повече.

Виртуалната реалност влиза в пловдивските училища (БНТ2 - Знание.bg)

Добавената реалност и виртуалната реалност са включени пилотно в образователния процес в пловдивски училища. Как реално ще бъдат използвани при подготовката и изнасянето на уроците, има ли достъпни ресурсите и има ли интерес от страна на учители и ученици? Разговор и с управителя на Центъра за творческо обучение Александър Ангелов. В пряко включване от СУ "Св.св. Кирил и Методий" репортерът Антоанета Чакандракова търси мнението на учители и ученици.

Какво е Chromebook?