БЪДЕЩИ

ИЗСЛЕДОВАТЕЛИ

Space Camp Turkey предоставя възможност на училища от цяла България да участват в програмата „Бъдещи изследователи“, която се провежда целогодишно и включва STEAM образование. STEAM е абревиатура на научните дисциплини Наука (Science), Технология (Technology), Инженерство (Engineering), Изкуство (Art) и Математика (Math).

Програмата "Бъдещи изследователи" е подходяща за деца от 11 до 15 г. като в нея могат да участват училища и школи.

По време на занятията се използва напълно безплатно пълен комплект NASA-изготвени учебни материали и видеа и се общува с експерти от Space Camp Turkey .

STEAM* образование и NASA във всяко училище в България

От 2016 г. космическият лагер Space Camp Turkey предоставя възможност повече деца да се докоснат до космическите науки чрез програмата „Бъдещи изследователи“, която се провежда целогодишно и включва STEAM образование, готови учебни планове от НАСА и видеоконференции с космическия лагер по 9 теми.

“Програмата се основава върху 13 годишния опит на Space Camp Turkey в провеждането на видеоконферентна връзка с НАСА. Работим с над 100 училища от 10 различни страни и сме организирали около 200 видеоконференции с НАСА. Имаме над 500 видеоконференции с деца от цял ​​свят.”

Екипът на Space Camp Turkey


Как "Бъдещи изследователи" може да се разглежда като иновация?

 • NASA влиза във училище - програмата дава възможност на всяко българско училище да използва разработени от НАСА материали и проекти.

 • Обучението е хибридно и може да се провежда навсякъде и по всяко време - връзката със Space Camp се случва онлайн, докато учениците разработват проектите си заедно в училище.

 • STEAM образование - хомогенна смес от наука, технологии, математика, изкуства и култура. Предметите са преплетени в единно цяло, както е и в реалния живот извън училище.

 • Фокус върху развиване на ключови компетенции и умения на 21 век - работа в екип присъствено и дистанционно, дигитални умения, критично мислене, предприемачески и креативен подход в решаване на реални проблеми.


“Бъдещи изследователи” развива 8 основни умения:

 1. Общуване на майчин език - Слушане, говорене, четене и писане, способността за пълно изразяване на идеите чрез говорене и писане на родния език.

 2. Общуване на чужд език - Освен комуникация на чужд език програмата възпитава също междукултурно разбирателство и способност у учениците да разбират и да се изразяват на английски език.

 3. Математическа компетентност и основни умения в науката и технологията - Способността да се прилага математическо и научно мислене, за да се решават ежедневни проблеми.

 4. Дигитални умения - Уверено и критично използване на технологиите.

 5. Да се ​​научим да учим - Способността на ученика да учи сам или в група.

 6. Социални и граждански компетенции - Учениците да станат много по-активни и продуктивни членове на демократичното общество.

 7. Усещане за инициативност и предприемачество - Способността да превърнем идеите си в реалност, използвайки творчество и иновации, планиране и управляване на нови проекти.

 8. Културна осведоменост и изразяване - Изучаване и оценяване на различни идеи и различни начини на изразяване (чрез музика, изкуства, литература и визуални средства).

Тези ключови умения са взаимосвързани и включват критично мислене, творчество, инициативност, решаване на проблеми, оценка на риск, вземане на решения и конструктивно управление на чувствата.

Какво предлага програмата “Бъдещи изследователи”?

Програмата "Бъдещи изследователи" е подходяща за деца от 11 до 15 г. като в нея могат да участват училища и школи и такива провеждащи извънкласни дейности;

По време на занятията се използват напълно безплатно пълен комплект НАСА-изготвени учебни материали и видеа, които получавате от Space Camp Turkey;

Всяка тема се разглежда в рамките на 4 седмици:

 1. Първа седмица - Видеоконференция (30 мин)

 2. Втора седмица - Изработване/проектиране на решения (45 мин)

 3. Трета седмица - Учениците продължават с работата по темата (45 мин)

 4. Четвърта седмица - Презентиране на проектите пред експерта (30 мин);

Всеки месец учениците получават електронен бюлетин Astro. Този е-бюлетин съдържа информация за последните новини за Космоса и учениците могат да бъдат писатели и тяхна статия да бъде отпечатана в бюлетина Астро.

По време на международния космически лагер има специална седмица, посветена на училищата "Бъдещи изследователи" (FEP Week), когато всяко училище представя проектите, върху които е работило през годината на така наречения Научен Панаир.

Теми в програмата “Бъдещи изследователи”:

Тема 1: Емблема на мисията (Mission Patch)

Тема 2: Играчки в космоса (Toys in Space)

Тема 3: Ваканция в Слънчевата система (Solar System Vacation)

Тема 4: Живот и работа в космоса (Living and Working in Space)

Тема 5: Хора на Марс (Humans to Mars)

Тема 6 (по избор): Ловци на планети (Planet Hunters)

Тема 7 (по избор): Загадъчни посланици (Mysterious Messengers)

Тема 8 (по избор): Космически боклук (Space Junk)

Тема 9 (по избор): Електромагнитен спектър (Electromagnetic Spectrum)

Тема 10 (по избор): Невидими следи (Invisible Footprints)

Координатор на програмата Space Camp Turkey за цяла България е Център за творческо обучение, който работи в тясно сътрудничество с тренировъчния център Space Camp Turkey вече 15 години.

За повече информация се свържете с нас на spacecamp@cct.bg