Виртуална и добавена реалност

С помощта на добавената (Augmented reality) и виртуална (Virtual reаlity) реалност учителите и учениците не са ограничени единствено в пространството, което предлага класната стая. VR позволява да изследвате света виртуално, докато AR вдъхва живот на абстрактното – дава достъп до колекция от 360-градусови сцени от реалния живот, най-различни 3D обекти и артефакти, води до сигурни сайтове с допълнителна информация. Всичко това се постига чрез приложения като Google Arts & Culture, което е безплатно за образованието и е достъпно през всеки Google Workspace профил.

Как AR/VR технологиите се превръщат в иновации?

  • Ролята на учителя е да подпомага учениците да създават съдържание чрез технологиите;

  • Учениците се превръщат в активни участници и изследователи;

  • Дават достъп до хиляди експедиции и ресурси, които да онагледят учебния материал завладяващо и въвличащо;

  • Предпоставка са за проектно базирано обучение.

Какво е нужно, за да въведете обучение чрез виртуална и добавена реалност в клас:

  1. Мотивирани учители, които са готови смело да прилагат иновативни практики;

  2. Активен профил в Google (личен или служебен);

  3. Chromebook устройства, лаптопи или такива с технология AR Core (смартфон, таблет);

  4. Подходящо пространство за провеждане на дейности с учениците;

  5. Готовност за споделяне на знания и ресурси.

Научете повече за прилагането на AR/VR в учебна среда

Виртуалната реалност влиза в пловдивските училища (БНТ2 - Знание.bg)

Добавената реалност и виртуалната реалност са включени пилотно в образователния процес в пловдивски училища. Как реално ще бъдат използвани при подготовката и изнасянето на уроците, има ли достъпни ресурсите и има ли интерес от страна на учители и ученици? Разговор и с управителя на Центъра за творческо обучение Александър Ангелов. В пряко включване от СУ "Св.св. Кирил и Методий" репортерът Антоанета Чакандракова търси мнението на учители и ученици.

Какво е Chromebook?